RBU Västernorrland bjuder in till årsmötet 2024

Hej medlemmar!

Nu är det dags för årsmöte i RBU Västernorrland. Den 21/4 kl. 15 träffas vi på Montörvägen 9, Sundsvall.

Anmälning till årsmötet och meddelande av eventuella allergier sker via e-post till annlouise.m68@gmail.com senast 17/3 2024.

Alla handlingar till årsmötena kommer att finnas att ta del innan årsmötet efter förfrågan på mejl till annlouise.m68@gmail.com. De kommer också läggas ut på FB-gruppen RBU Västernorrland.

I år skulle vi vilja arrangera fler aktiviteter och träffar. Men aktiviteterna kan bara genomföras om någon av oss medlemmar kan ställa upp och vara med och arrangera dem. Så kan du tänka dig att vara med och arrangera någon aktivitet eller någon träff, eller har idéer om aktiviteter så meddela styrelsen enklast genom mail.

Svara gärna innan årsmötet så kan vi lägga in aktiviteten/träffen i verksamhetsplanen för året. Maila till ordförande Magnus Berglund, magnus.berglund@sundsvall.se.

Vänliga hälsningar

Styrelsen RBU Västernorrland